تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

ویرایش 17.545 از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی    96/02/02

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    17545

حکایات مرتبط با هر خواب در قسمت خودش قرار گرفت


تصویر نرم افزارلطفاً مشکلات نرم افزار یا لینکهای دانلود را گزارش دهیدکاملترین نرم افزار تعبیر خواب با امکانات زیر برای دانلود آماده گردید
تشخیص کلمه جستجو شده بصورت هوشمند 
قدرت تشخیص اکثر گویشهای محلی و ارائه کلمه فارسی آن
سرعت بسیار بالا در برابر واکنش کاربر
امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی
بیان خوابهای واقعی در زیر اکثر موضوعات مربوط بصورت حکایت
تنها مرجع خوابی می باشد که منابع آن از دهها کتاب خطی مربوط به 300 تا 1300 سال پیش می باشد
موضوعاتی در این نرم افزار موجود است که در هیچ کتاب یا نرم افزاری یافت نمی شود.
تنها نرم افزار خوابی که نگارش قدیمی آن در اکثر کامپیوترهای شخص موجود می باشد

  • سینا احمدی
خواب تخلیه کردن

در سر زمین رویاها آمده:

یک خانه را تخلیه می کنید : خبرهای ناراحت کننده

یک مغازه یا دفترکار را تخلیه می کنید : در آینده پول خوبی به دستتان می آید .

اشخاصی مبلها و وسایل منزل را تخلیه می کنند : مرگ یکی از بستگان .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تخلیه کردن , تعبیر خواب خالی کردن , تعبیر خواب تهی ساختن , تعبیر خواب پیاده کردن , تعبیر خواب بیرون آوردن , خواب دیدن تخلیه کردن , خواب دیدن خالی کردن , خواب دیدن تهی ساختن , خواب دیدن پیاده کردن , خواب دیدن بیرون آوردن , رویای تخلیه کردن , رویای خالی کردن , رویای تهی ساختن , رویای پیاده کردن , رویای بیرون آوردن , تعبیر تخلیه کردن , تعبیر خالی کردن , تعبیر تهی ساختن , تعبیر پیاده کردن , تعبیر بیرون آوردن , خواب تخلیه کردن , خواب خالی کردن , خواب تهی ساختن , خواب پیاده کردن , خواب بیرون آوردن ,
  • سینا احمدی