تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب آغوش گرفتن

در سر زمین رویاها آمده:

فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید .

بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است .

دیگران شما را درآغوش می کشند : پول

یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد .

غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید .

زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد: تنهایی و گرفتاری

شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طولانی خواهد بود .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

In the land of dreams come:
Families pulled close embrace: Be careful betrayers.
Embracing your children as his body burned great joy ahead.
Embracing you kill others: money
Embracing a stranger pulled: a Gatecrasher will come Bdydntan.
Embracing you kill strangers: the time has come to follow your map.
Female or candidate you, someone else will take arms: alone and involvement
Embracing take someone else's husband or your partner: Your life will be long.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب آغوش گرفتن , تعبیر خواب بغل , تعبیر خواب سینه , تعبیر خواب آغوش , خواب دیدن آغوش گرفتن , خواب دیدن بغل , خواب دیدن سینه , خواب دیدن آغوش , رویای آغوش گرفتن , رویای بغل , رویای سینه , رویای آغوش , تعبیر آغوش گرفتن , تعبیر بغل , تعبیر سینه , تعبیر آغوش , خواب آغوش گرفتن , خواب بغل , خواب سینه , خواب آغوش ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی