تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تاجر

خواب تاجر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن تجّار و بازرگانان در خواب، بر برنده شدن، سود و منفعت، مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز، ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی، مانند نماز جمعه، روزه، حج و جهاد دلالت داشته باشد.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاجر , تعبیر خواب تجار , تعبیر خواب بازرگان , تعبیر خواب بازارگان , تعبیر خواب سوداگر , تعبیر خواب پولدار , تعبیر خواب پیشهور , تعبیر خواب ثروتمند , تعبیر خواب سوداگر , تعبیر خواب غنی , تعبیر خواب معامله گر , خواب دیدن تاجر , خواب دیدن تجار , خواب دیدن بازرگان , خواب دیدن بازارگان , خواب دیدن سوداگر , خواب دیدن پولدار , خواب دیدن پیشهور , خواب دیدن ثروتمند , خواب دیدن سوداگر , خواب دیدن غنی , خواب دیدن معامله گر , رویای تاجر , رویای تجار , رویای بازرگان , رویای بازارگان , رویای سوداگر , رویای پولدار , رویای پیشهور , رویای ثروتمند , رویای سوداگر , رویای غنی , رویای معامله گر , تعبیر تاجر , تعبیر تجار , تعبیر بازرگان , تعبیر بازارگان , تعبیر سوداگر , تعبیر پولدار , تعبیر پیشهور , تعبیر ثروتمند , تعبیر سوداگر , تعبیر غنی , تعبیر معامله گر , خواب تاجر , خواب تجار , خواب بازرگان , خواب بازارگان , خواب سوداگر , خواب پولدار , خواب پیشهور , خواب ثروتمند , خواب سوداگر , خواب غنی , خواب معامله گر ,
  • ۹۶/۰۲/۰۵
  • سینا احمدی