تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تاخیر

خواب تاخیر

در سر زمین رویاها آمده:

شما تاخیر دارید : دیگران به دنبال مشورت با شما هستند .

برای رفتن به جلسه تاخیر کرده اید : موانع غیر قابل عبور بر سر راهتان پدیدار می شوند .

دیگران تاخیر دارند : یک ضرر مالی

دوستان تاخیر دارند : به شما خیانت می شود .

کارمندان تاخیر دارند : مراقب دردسر باشید .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاخیر , تعبیر خواب دیرکردن , خواب دیدن تاخیر , خواب دیدن دیرکردن , رویای تاخیر , رویای دیرکردن , تعبیر تاخیر , تعبیر دیرکردن , خواب تاخیر , خواب دیرکردن ,
  • ۹۶/۰۱/۲۷
  • سینا احمدی