تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب تازه داماد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببیند که تازه داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در این صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تازه داماد , تعبیر خواب نو داماد , تعبیر خواب بی , خواب دیدن تازه داماد , خواب دیدن نو داماد , خواب دیدن بی , رویای تازه داماد , رویای نو داماد , رویای بی , تعبیر تازه داماد , تعبیر نو داماد , تعبیر بی , خواب تازه داماد , خواب نو داماد , خواب بی ,
  • ۹۶/۰۱/۲۹
  • سینا احمدی