تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب ترافیک

خواب ترافیک

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ترافیک (رفت وآمد اتوموبیلها ) : دوستان بسیاری خواهید داشت و در اجتماع به شما احترام خواهند گذاشت .

شما درترافیک هستید : روزهای خوش نزدیک میشوند .

شما دریک ترافیک سنگین گرفتارشده اید : بیوفائی شما را می آزارد .

یک تصادف باعث بند آمدن ترافیک شده : پول از دست می دهید .

اشخاصی در این تصادف کشته شده اند : عذاب

یک مامور راهنمائی جلوی شما را می گیرد : از یک زندگی فعال لذت خواهید برد.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۱۴
  • سینا احمدی