تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب ترکه

خواب ترکه

لیلا برایت می گوید:

دیدن ترکه در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در خواب کسى شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید. اگر شما کسى را با ترکه کتک زدید، یعنى در انجام یکى از کار هایتان موفق نمى‏شوید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۲۵
  • سینا احمدی