تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب سپاس

خواب سپاس

اگر در خواب بیند که شکر می گذارد، دلیل است بر دوستیِ دین قوت و جاه و زیادتی.

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما از یکنفر بسیار سپاسگزار خستید : حوادث غافلگیر کننده در پیش هستند .

دیگران از شما سپسگزار هستند : حوادث مختلفی برای شخصی که دوستش دارید روی خواهد داد .

بچه هایتان از شما سپسگزارند : عمر شما طولانی خواهد بود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۹
  • سینا احمدی