تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب فریب

خواب فریب

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما فریب خورده اید : موفقیت در امری که در آن فریب خورده اید .

دیگران را فریب می دهید : بدشانسی در عشق

اشخاصی از شما فریب خورده اند : شما زیر تیغ افراد بدصفت قرار دارید

عشاق فریب خورده اند : یک خطر در اطراف مخفی شده

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۲۶
  • سینا احمدی