تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب بیداری

در سر زمین رویاها آمده:  

شما به مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است .

دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر .

شما بالای سر یک بیمار بیماری می کشید : پول و شادی

بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیداری , تعبیر خواب نخوابیدن , تعبیر خواب بیدار ماندن , تعبیر خواب شب زنده داری , خواب دیدن بیداری , خواب دیدن نخوابیدن , خواب دیدن بیدار ماندن , خواب دیدن شب زنده داری , رویای بیداری , رویای نخوابیدن , رویای بیدار ماندن , رویای شب زنده داری , تعبیر بیداری , تعبیر نخوابیدن , تعبیر بیدار ماندن , تعبیر شب زنده داری , خواب بیداری , خواب نخوابیدن , خواب بیدار ماندن , خواب شب زنده داری ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی