تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب بیراهه

لیلا برایت می گوید:

اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‏اى گرفتار شده‏اید، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمى‏دهید که خواسته‏هایشان را به شما تلقین کنند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
If you see yourself or others have been caught in vain, indicate that with your wisdom to others not to let that their demands to their suggestion.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیراهه , تعبیر خواب راه غیرعادی , تعبیر خواب غیرمعمول , تعبیر خواب راهی غیرمسلوک , تعبیر خواب راه نادرست , خواب دیدن بیراهه , خواب دیدن راه غیرعادی , خواب دیدن غیرمعمول , خواب دیدن راهی غیرمسلوک , خواب دیدن راه نادرست , رویای بیراهه , رویای راه غیرعادی , رویای غیرمعمول , رویای راهی غیرمسلوک , رویای راه نادرست , تعبیر بیراهه , تعبیر راه غیرعادی , تعبیر غیرمعمول , تعبیر راهی غیرمسلوک , تعبیر راه نادرست , خواب بیراهه , خواب راه غیرعادی , خواب غیرمعمول , خواب راهی غیرمسلوک , خواب راه نادرست ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی