تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب ترازوگر

خواب ترازوگر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ترازوی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است.

اول: قاضی .

دوم: پادشاه.

سوم: فقیه.

چهارم: میانجی.

پنجم: حکم راست.

ششم: حکم نا راست.

اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت ، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد

اگر به خلاف این بیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است

--------------------------------------------------------------------------------

به خواب دیدن، پادشاه عدل است و ترازوی راست، قاضی راست حکم بود یا وزیر عادل.

 

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب ترازوگر , خواب دیدن ترازوگر , رویای ترازوگر , تعبیر ترازوگر , خواب ترازوگر ,
  • ۹۶/۰۲/۱۳
  • سینا احمدی