تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تره دوغ

خواب تره دوغ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خوردن تره دوغ به خواب، دلیل بر غم و اندوه کند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۸
  • سینا احمدی