تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب ترکیدن

خواب ترکیدن

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب چیزی که بترکد : لذت و شادی بسیار

شما چیزی را می ترکانید : یک ارث در سرنوشت شما خواهد بود.

دوستان چیزی را می ترکانند : نتایج عالی در کار و معامله

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۲۵
  • سینا احمدی