تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تشک

خواب تشک

لوک اویتنهاو می گوید :

تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

2ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، علامت آن است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید روى تشکى دراز کشیده‏اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار مى‏گیرید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۳۱
  • سینا احمدی