تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب سن

خواب سن

در (سر زمین رویاها) آمده:

برای سنتان نگران هستید : یک بیماری شما را تهدید میکند .

خواب سن دیگران : دوستان صمیمی خواهید داشت.

خواب سن همکارتان : به شما خیانت خواهد شد .

خواب سن یکی از نزدیکان : یک مرگ در فامیل

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۹
  • سینا احمدی