تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

معنی خواب مشغولیت

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب یک محل تفریح : از وقت خود بهتر استفاده کنید .

شما تفریح می کنید : ناکامی

به اتفاق اعضاء فامیل تفریح می کنید : مشاجرات سخت

به اتفاق دوستان تفریح می کنید : ضررمالی

به اتفاق نامزد یا دوستتان تفریح می کنید :امید بزرگی به شما روی می آورد .

دیگران تفریح می کنند :با یک هنرمند ازدواج خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفریح,شادمانی‌ ,خوشی,بازی,تفنن,سرگرمی,لعب,لهوولعب,مشغولیت,نزهت,هواخوری ,

  • ۹۶/۰۳/۰۴
  • سینا احمدی