تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

شرح خواب تیله

معنی خواب تیله

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تیله : تنهائی و اضطراب

یک زن خواب تیله ببیند : یک کار ناخوشایند و دشوار در انتظار اوست .

یک مرد خواب تیله ببیند : گرفتار مشاجرات متعدد خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

رخام,تیله,

  • ۹۶/۰۳/۲۰
  • سینا احمدی